Poolunderhåll

Poolen har automatisk rening genom tidsstyrd cirkulation genom filtret.

Dagligt underhåll

Rensa ytan

Vattenytan behöver rensas från löv och insekter med håven.

Varje vecka

Ev. justera klorhalten

Vattentest-kit och klortabletter finns i “Pizzahuset” på terassen. Vattentestet genomförs genom att fylla de två behållarna till strecket och tillsätta fyra droppar av gul respektive röd vätska i dem och läsa av mot färgskalan.

Vid behov läggs en klortablett i vardera “skimmern”

Ev rensa filtret

Kontrollera manometern som sitter ovanpå filtret i filterbrunnen (grönt glasfiberlock väster om poolen). Om visaren ligger över 2.0 behöver filtret rensas.

Rensa filtret:

 1. Stäng av pumpen på elpanelen i filterbrunnen
 2. Vrid reglaget vid filtret till läge 2 “Backwash”
 3. Kör pumpen några minuter, stoppa
 4. Vrid reglaget till läge 3 “Rinse”
 5. Kör pumpen 30 sekunder, stoppa
 6. Vrid reglaget till 4 “Waste”
 7. Öppna ventilen på utgående ledning märkt “Waste outlet” till höger om reglage
 8. Kör pumpen i några minuter tills att vattnet i den genomskinliga lilla koppen på sidan av röret blir klart.
 9. Stoppa pumpen, stäng ventilen “Waste outlet”
 10. Ställ reglaget i läge 1 “Filtration”
 11. Starta pumpen, pumpens strömbrytare ska stå i läge “II”, nedåt.

Månadsvis

Städa botten

Vid behov finns sugslang i “pizzahuset”.

 1. Ta bort skaftet till håven och sätt det på borsten på sugslangen
 2. Tryck in ena änden av slangen på borsten, sänk ner borsten på botten
 3. Se till att slangen är så vattenfylld som möjligt.
 4. Skruva bort locket till insuget längs poolens långsida och tryck in andra änden av slangen
 5. Öppna kranarna “Drain Long Side” (A.F.) och “Drain Bottom” (P.F.) i filterbrunnen.
 6. Stäng kranen “Skimmers” (SCH)
 7. Ändra strömbrytare för pump från “II” (timer) till “I” (kontinuerlig drift)
 8. Dammsug botten. Om det suger dåligt kan du stänga kranen “Drain Bottom” (P.F.)

Rensa silkorgen

När man dammsuger samlas skräpet upp i silkorgen före pumpen. Denna behöver därför tömmas och göras ren efter rengöringen

 1. Se till att pumpens strömbrytare är i läge “0” (av)
 2. Stäng alla kranarna; 3 före och 2 efter pumpen
 3. Öppna de svarta rattarna över plastlocket över filtret
 4. Ta ut silkorgen, töm den och sätt tillbaka (öppningen i silkorgen ska vara vänd mot inkommande vatten)
 5. Skruva fast de svarta rattarna

När städningen är klar

 1. Öppna kranen “Skimmers” (SCH)
 2. Stäng kranarna “Drain Long Side” (A.F.) och “Drain Bottom” (P.F.)
 3. Öppna de två kranarna efter pumpen “1” och “1-3” (vattentillförsel till poolen)
 4. Ändra pumpens strömbrytare till läge “II” (timer)